fbpx

תקשור – דרור משולם

תקשור דרור משולם | עם דפנה משולם, סיגל ועדי שאנן | April 3, 2006

יש, ילדים יקרים והיום מתבוננים אתם על אותה עשייה, אשר מתרחשת במקום החיצוני בחייכם ממקום, אשר הופך להיות מצב, אשר מתחדש אל דרך, שמאפשרת את ההתחדשות והתפניות. כאשר המבט הגבוה מתבונן כלפי מטה, ומכיל ממעוף של גובה את הראיה בפרספקטיבה מלאה, מראים את הדבר כגזע עץ, אשר הופך להיות מצמח את ענפיו ואת עליו. בהסתכלות של מעלה כלפי מטה נראה אותו גזע, כמשהו שמתעורר אל הלבלוב, כמשהו ירקרק אשר הופך להיות סמל של פוריות, אך עדיין איננו מבטא את כל אותן תוצאות, אשר יהפכו להיות אותם ענפים עבותים בהמשך, מתוקף אותו מצב התחלתי אשר מבקש להיות בהתחלה, לרגע אחד, כביכול, כערום לחלוטין. בתוך אותו הצבע, בתוך אותן המבט, אשר מבין שיש ומתעורר אותו צמח לתוך צמיחה, ישנו השלב הראשוני אשר הופך להיות כבראשיתי, כנקודה של פוטנציאל, אשר ממנו, יש והסתעפו אחר כך כל אותם האלמנטים, אשר יהפכו להיות כפועל יוצא ההמשך. אך בשלב הראשוני, הראייה העכשווית מבקשת אתכם להסתכל אל אותו מקום, ממקום התחלתי, ממקום אשר נותן את ההזדמנות של לידה מחדש, לא מתוך אותם מקומות נאחזים – לא בהרגלים, ולא בשיטת החשיבה, ולא בתוך אותם מקומות מקובעים מתוך אינרציה, אלא כדבר, שאף על פי, שהופך להיות, כביכול, מתחדש כסדרי עולם, הופך הוא להיות ראשוני, הופך הוא להיות בהזדמנות של כל פעם ופעם כאילו הינה הפעם הראשונה, גם אם איתני הטבע עוסקים במחזוריות ומאפשרים לכם את עצם ההתקדמות ממקום של סוף והתחלה.

הנקודה ההתחלתית היום, מבקשת ראייה של משהו, שמתחיל כביכול, לא ממקום של אפס, אך ממקום מדייק של התחלה, ממקום אשר הופך להיות נכון לאותו הרגע, והופך להיות העשייה הנכונה לרגע עצמו בלבד.
יש את הניסיון, יש את המקומות אשר הופכים להיות עבורכם פרספקטיבה וקנה מידה. יש את הלמידה מתוך אותן התנסויות אשר יצרו, כביכול, תובנה. אך המקום היום, הינו לייצר הליכה מחודשת, מתוך הצעד הראשוני. מתוך אותו מקום אשר מתייחס אל אותם דברים, כאילו קורים הם בפעם הראשונה. הביטחון והאמונה הם ההבדל מתוך אותו תוקף של ניסיון אך לאו דווקא היאחזות באותם מקומות מוכרים לכם, אלא דווקא הפתיחות הראשונית, עם אותה סקרנות ועם אותו מצב, אשר הופך להיות בונה את אותה דרך, אשר הופכת להיות מרגשת ומסקרנת, כאילו קורמת היא עור וגידים ממצב התחלתי. מדומה הדבר להריון, מדומה הדבר לאותה אישה פורייה, אשר תייצר ברחמה את אותו וולד, אשר הולך להיות כעבור 9 חודשים הילד, וכל הריון איננו דומה לקודמו, וכל תוצאה של הריון, למרות ששניהם מביאים כביכול לאותה משמעות, הופכת להיות שונה בתכלית ועומדת בפני עצמה כהתחלה, אמצע וסוף, בדבר אשר הופך להיות כל פעם מחדש ההתחדשות אשר איננה דומה לכלום, ואשר מביאה אתכם למצב, אשר יצור דבר אשר אינו דומה למשנהו.
ועל כן, הראייה היום מול אותה התפתחות, מחייבת אתכם לבדוק גם את עצמכם וגם את הבסיס, אך להביא את אותה התפתחות לתוך מקום, אשר מאפשר, קודם כל, את אותו רגע, שמתוכו תצמיחו את אותם ענפים חדשים ושונים.

יש וכאשר אותו עץ הופך להיות עבות, כאשר אותו גובה הופך להיות עבורכם, כביכול, מגיע לשיאים שאינם הופכים להיות מצבים של התחלה, אלא של קבע, יש גם במקום הזה של סדרי עולם, לפי אותן עונות שנה, אותם מקומות, אשר יהפכו להיות את אותו גזע עבות וחלק, ואף על פי כן, על אף היותו נטוע באדמה ועבות ככל שיהיה, מצמיח הוא, כמו בפעם הראשונה את אותם עלים מדי פעם מחדש. יש ועבורכם היום את אותו מקום, אשר מבקש את אותו מקום התחלתי, ראשוני, חלק ונטול כל מגבלות להיות כזה, אשר מאפשר לכם לבחון את הדברים ללא המקום שנאחז בהרגלים, ללא אותם מקומות, אשר באים מתוך המוכר, אלא מתוך המקום, אשר יכול להחליט היום על הגדרה מחודשת, של מצב אשר הופך להיות המצב אשר יהיה הזהות,  אשר אותה תרצו להציב לפני כל אותן שיטות וכל אותם מצבים אשר היום לוקחים אתם אל דרך, אשר תהיה עבורכם הזהות, ואותו מצב אשר יהווה בעבורכם השפה פרטית שלכם מתוך המקום המתחדש באמת.
יש ודמיינו את אותו מקום גבוה בראייה אשר תהפוך עבורכם, כאותו צילום רנטגן, אשר הופך להיות מהחיצוני פנימה, ובתוך מקום, אשר מתייחס דווקא אל הפנימיות כמשקפת, להיות מסוגלים להביא את אותו אבחון, בדיוק כשם שגלי הרנטגן מביאים את אותה השתקפות פנימית, ממצב, אשר הופך להיות תמונה, אשר תייצר עבורכם את אותו מיקוד, את אותה הגדרה, את אותו מצב, אשר יהפוך בסופו של דבר את האבחון לטיפול.
אותו מקום של רנטגן הופך להיות מבט כולל, אשר יכול לצרף את אותן תוצאות של אותו מצב צילום מתוך מכלול, אותו מקום אשר יכול להתייחס אל אותו איבר מסוים, או אל אותו איזור, במידה ותסרקו את כולו כמו ב- MRI, כמו במקום, אשר יכול להיות בבדיקות, אשר יהיו כחתכים חתכים, נותנים את אותם מצבים אשר הופכים להיות בעבורכם משקפים את הגוף באחדות אחת גדולה, אך מתוך רצועות רצועות אשר הופכות להיות מתבוננות על כל מצב ומצב, על כל איבר ואיבר, על כל איזור ואיזור, על כל רמה ורמה ותמיד כחלק מתוך המכלול השלם.

ועל כן, כפי שהתחלנו בפעם הקודמת באותו מצב, אשר הביא בעבורכם את אותה ראייה מתחדשת, יש תמיד להתכוונן אל השלם. יש להתבונן מן המקום אשר לוקח מבחוץ אל הפנים, את הפנים יש ועליכם, עיתים, לייצר כחלוקה על מנת שתוכלו להתמקד, אך תמיד הראיה הראשונית והסופית, הופכת להיות אל תוך המכלול. לתוך המצב המתייחס אל השלם. ועל כן, כפי שנאמר לכם בעבר, אותה בדיקה מתייחסת גם היא מתוך אותו מצב, אשר לוקח את כל החלקים להיות בו זמנית תמיד חלק מהשלם. כאשר מגייסים אתם את השלם, על מנת שירפא את עצמו. כאשר מביאים אתם את המכלול להיות לעזר מתוך המצב, אשר משדר את האותות לאותו גוף להיות מייצר את אותה תקשורת, אשר הופכת להיות ארבעת הרבדים בו זמנית גם יחד.
ככל שתיצרו מימדים אשר יתהלכו בהרמוניה, ככל שתיצרו את הראייה, אשר תייצר בעבורכם את האפשרות להביא בו זמנית מספר אפשרויות, כביכול, משתמשים אתם באותם מקומות, ומצבים, אשר ישקפו את ארבע האצבעות בו זמנית, אשר ישקפו מימדים כמו מטה ומעלה בו זמנית. תוכלו לדלג בין מקום למקום, תוכלו לייצר את המצב האנרגטי, על מנת לתכנת את אותו שינוי, שיתבצע בפיזי. את אותו מקום פיזי, תוכלו לייצר מתוך אותו מצב, אשר ישליך, כביכול, גם על המצב הרגשי. ולכאורה, למרות החלוקה, שהגוף מבקש לאותת עבורכם בתוקף אותו מצב, אשר יאפשר לכם לזהות את הריפוי המדייק, יש בו זמנית את המקום, אשר הופך להיות מכלול ואשר לוקחים אתם בתדרים, אשר יהפכו להיות המקומות המקבילים בעולמות עדינים, האפשרות שלכם להעתיק את אותה דיאגראמה, את אותו מקום של מטריצה, גם למקום, אשר יהפוך להיות בעבורכם מצבים אשר תעבדו במקום האנרגטי. בכלל, יותר ויותר עבודות, אשר מכנים אתם "טיפול מרחוק" יהיו מנת חלקכם. יהיו לכם מצבים, אשר בהם תוכלו לעבוד ממקום, אשר מכירים אתם, המאפשר לכם לעשות סימולאציות ומאפשר לכם לעשות בדמיון את אותם מצבים, אשר יוכלו להיות בגוף בסופו של דבר. העידן החדש מאפשר לכם לייצר מעבדות סימבוליות, בהם תוכלו לעשות גם ניתוחים וגם מצבים, שיאפשרו לכם יכולות של MRI ורנטגן. את אותם מצבים אשר יכולים אתם בדמיון, גם להביא לידי מצב של ריפוי, ולהשליך אותו אחר כך, כמצמידים אתם מן החוץ אל הפנים, אל המקום אשר יהפוך להיות גם בגוף הפיזי, המצב המרפא.

ועל כן, אותם מצבים, אשר מחייבים היום את ההתכוננות, כפי שנאמר לכם, אותם מצבים אשר מחייבים ומבקשים היום את הדמיון, ככלי לריפוי, אותם מצבים אשר יהפכו להיות בעבודתכם האומץ להסתכל אל המקום, אשר מביא את האמונה. להיות הכלי, אשר מוביל אתכם לא ממקום, אשר מסתמך רק על הגוף, אלא ממקום אשר לוקח את הדיאגנוזה למצב, אשר מייצר את אותה מיומנות, אשר הופכת להיות במעבדות וירטואליות בעבורכם, אותם מצבים של טרנספורמציה, של תכנות מחודש אשר הופך עבורכם להיות בקלילות בנאלית, למצב טריוויאלי בעבורכם כמטפלים. שמתוך המיומנות, אין הבדל בין מה עושים אתם לאיזו מחלה, לאיזה איבר, חשוב הוא רק המקום אשר יודע, שהכוונה הראשונית היא אל השלם. יש ועליכם להביא את המצב, אשר מרפא את הרבדים השונים בו זמנית, גם במידה ועובדים אתם עליהם במקום הגבוה, ברבדים העליונים. יש את היכולת להתחבר ולהביא משם את אותו מצב, אשר יסייע לגוף הפיזי בכאן ועכשיו, במקום אשר הופך להיות כדור הארץ.

הנשמה יכולה להביא את הריפוי לתוך אותו מצב של מה שנושא אותה, מתוך אינטרס משותף, אשר יכול להיות בעבורכם שימוש של אותם מקומות, אשר יעבדו טוב יותר באחדות ובמקום, אשר יהיה בעבורכם האפשרות לייצר את ההלחמה למקום הרבה יותר נכון. ישנם מקומות אשר הופכים להיות בעבורכם נקודות אשר מתייחסות אל ההלחמה. אותן נקודות אשר הופכות להיות בעבורכם מקום אשר מכיל. מדובר בשתי נקודות אורך במרכז הבטן, מתחת למפתח הלב ובשלוש נקודות רוחב בגב, באותו האזור. אותן חמש הנקודות, דומות לחמשת האלמנטים, אשר בהם מתבצעת, לכאורה, לצורך המקום הסימבולי, ההלחמה. ההלחמה מאפשרת למקומות של מעלה להיות יותר טריוויאליים לתוך הגוף ולהוביל את תהליך ההחלמה דרך הגשמת הפוטנציאל.

מדברים אנו היום על דבר אחד במטריצה, שמתבקשים אתם להוסיף, וזהו רובד הפוטנציאל.
לאותו פוטנציאל יש כבר את הדבר אשר מוטמע בגוף. אותו פוטנציאל, כשמו כן הוא, יכול להגיע כמעט לכל דבר ללא גבולות. בכל אדם ישנו הפוטנציאל האינסופי שלו, אם כי מובן, שישנם ניואנסים ובחירות של כל אדם באשר הוא. על כן הרובד הנוסף, אשר מתבקשים אתם היום להוסיף כאשר מאבחנים ומטפלים אתם – זה החיבור אל הפוטנציאל. זה אבחון הפוטנציאל מתוך מקום, אשר הופך להיות אותן בחירות ראשוניות והיכולת לשנות את הבחירות בזמן אמת, לצורך הליכה מחודשת, מתוקף המצב והמקום, שניתן כזכות, על מנת להיות ברמה מספקת, על מנת לייצר את השינויים, למרות המצבים, שכביכול מחייבים תוצאה של אחד ועוד אחד הם שניים… לעיתים אחד ועוד אחד הם שלושה…

ועל כן, המקום אשר נותן את הפוטנציאל, הינו המקום אשר מתבקשים אתם להכניס לתשאול, אותו מקום של תשאול ייתן לכם מצד אחד את המקום, שיהיו תשובות מאוד ברורות ומוגדרות ומצד שני ישאירו תמיד את המצב של המקום הפתוח, לקראת אותו פוטנציאל לממש את עצמו.  גם אם אינכם מבינים במאת האחוזים את כל האינפורמציה בזמן נתון, הוסיפו אותו כמקום אשר מבקש המשך טיפול באותם מצבים, אשר מתחברים אתם גם כן לכוחות עליונים. הזמינו את המלאכים, המטפלים, המאסטרים, המורים, המאבחנים ואת כל אותן ישויות, אשר הופכות להיות בעבורכם משרתות את אותו מקום, מתוך רצון לאחדות ולשיתוף פעולה עם עולמות עליונים. לשירותכם, בקשו את אותם מקומות, שימשיכו את הטיפול, יטמיעו  במימד הזמן העדין הדרוש, ככל שהגוף מבקש.  בזמן שינה, יש ובקשו מהגוף להיות מכוונן בזמן השינה לאותן איכויות, לאותם מקומות, למקום של  ריפוי עצמי, בזמן של שינה עמוקה.

ועל כן, יש והביאו את עצמכם למקום של איזון, גם בתוך אותו מחזור של שינה. יש והוסיפו לצורך הבדיקה לא רק את המקום של הערות, אלא גם את המקום של השינה.
בשינה מתרחשים אלפי דברים, אשר הופכים להיות מאוד מרגשים ומאוד מדייקים לכל אותם אלמנטים. ישנן הרבה מאוד תופעות, אשר בזמן ערות נחסמות על ידי מקום של ההכרה או על ידי מקום של אמונות או על ידי מקום, אשר הופך להיות שחיקה ולעיתים אפילו פחד. המקום של השינה מחזיר תמיד את אותם מצבים להתחבר למקום בסיסי של שלם, אל אותו פוטנציאל, ועל כן יש והביאו את עצמכם לעבוד על אותו תדר של זמן שינה איכותי.

יש ולימדו את אותן שאלות מדייקות לגבי תפקודה של שינה, אותם חסכים, אותם חסרים, אותם מקומות לא מאוזנים, אשר הופכים להיות לא רק בחמשת היסודות, או ארבע האצבעות, אלא בתוך כל מכלול השלם, הכולל גם את זמן הלילה. בזמן השינה מתרחשים דברים, שיכולים להיות בדרגה של חוסר
ושיבוש, שלעיתים הופך להיות מעוות ולעיתים יכולים להתבצע שם דברים ברמה של נס. לימדו לעבוד עם הגוף בשעות אלה. יש ועיתים, מכירים אתם את תכנות הגוף לגבי אותה הרמוניה של שעות, לגבי כל איבר ואיבר. לימדו גם מה אומר הלילה לגבי אותם מצבים בדיוק, כשם שיש את אותם מקומות, שמכירים אתם בזמן שינה עמוקה, שהינם שניות מעטות אשר הופכות להיות במחזוריות מדי פעם, אשר בהם יש והגוף מקבל את מיטב הדברים המזינים אותו, לצורך אותו מקום של איזון. בדיוק כשם שבטבע, כאשר יורד הלילה, וכאשר אותן חיות מתכנסות לצורך אותו מקום, אשר לוקח את המטבוליזם למצב של התכנסות, להתכוננות מתאזנת, גם בגוף האדם. יש אותו צורך נואש היום להביא את המקום, שיחזיר את אותן האיכויות, אשר לעולם אינן מתקיימות בזמן של ערות.

מדובר בשעות מסוימות, מדובר בדקות ובשניות, באלפיות השנייה, לגבי אותם מצבים מדייקים לצורך התפקוד המקסימאלי המאוזן, אשר יחזיר את הגוף לאותו מימד ראשוני ובראשיתי, אותו מימד אלוהי, מתוקף המקום המתפקד במצב של שינה בזמן המדייק.
כל תא ותא בגוף יודע את תפקידו. כל מקום, שניזון מתוך אותה בראשית מולדת, מדייק הוא מתוקף תפקידו ויש לו הפוטנציאל שלו, אותו הוא יכול להגשים. אך התנאים שנוצרים כיום תכופות, מביאים את המצב להיות בדיסהרמוניה.
כאותם אופניים, אשר אותו אדם ידווש באוויר ולא יגיע לשום מקום, למרות המאמץ. מתוך המאמץ מתבצעת השחיקה, ומתוך השחיקה מתבצע גם הנזק.

יש והביאו את הגוף לחוות את אותה מיומנות מדייקת, לעיתים בדיוק של אלפית השנייה. יש ורואים אנו, כיצד הראש עכשיו כבר עובד אצלכם ושואל כיצד ניתן להבין, כיצד ניתן לשאול ולתכנת? יש וסמכו על הגוף, רק הזכירו וחברו והביאו אותו למקום מכוונן ומבקש את אותו ריפוי עצמי, כיוון שנתתם לו את הפקודה.
יש והתבוננו גם באותו מקום של נוזלים בגוף. יש ואותם נוזלים נושאים הם קצב, יש ונושאים הם מקור מידע כמים זוכרים ויש את אותו מקום, שהופך להיות תקשורת, שיכולה להיות ממקום של נוזלים. יש ובדקו גם את מצב הנוזלים באותו גוף אדם. מדובר במספר מרכזים, אשר הופכים להיות מזינים את גוף האדם, אך יש וקראו באותו ספר רפואי, על מנת להיזכר ולדעת, כיוון שמידע זה ידוע. יש וצרו התייחסות למקום של אותם נוזלים בגוף. מדומה הדבר כביכול למימד המים, אך מדברים אנו על מצבים שונים. אותם נוזלים המכילים בתוכם את הקצב והפעימות של התפקוד ההרמוני כולו של הגוף. יש ולימדו להקשיב לאותו קצב (תדרים? ד.מ.) יש ולימדו להחזיר אותו לאותו קצב ראשוני. יש ואומר לכם – אין כללים אחידים, לכל אדם יש הקצב שלו ועל כן, המקום המתאזן, לוקח בהרמוניה את כל המערכות, והופך להיות מחובר לצרכיו ומדייק לטובתו העליונה.

יש והשתמשו גם באור. יש והתייחסו למימד ההילות, למימד העור והאור. לאותן נקבוביות אשר הופכות להיות אנטנות. יש והביאו טיהור אנרגטי לתוך אותו מקום, במקום של חיבור, המייצר בצורה טובה יותר את אותה הלחמה חיצונית, אמנם, בין פנים הגוף וסביבתו. את אותם חיישנים, שעיתים זקוקים למקום של ניקוי וטיפול, על מנת להוות את התקשורת הטובה ביותר, לא רק בפנים אלא גם מבפנים החוצה. ועל כן הוסיפו לטיפול (לסגור תמיד ולפתוח לעיתים) שטיפה אנרגטית של רחצת ההילות, ממקום אשר מדמה את אותם פילטרים כמתנקזים ומתנקים מטהרים ונפתחים. כאשר שואלים אתם את הגוף – האם נדרש טיפול של הילות? האם נדרש טיפול של חיישנים, אשר הופכים להיות באותו מצב של עור/אור?
אותם פילטרים החשובים לתפקוד הגוף זקוקים לניקוי וטיהור, כשם שמכשירים חשמליים זקוקים לניקוי מפעם לפעם.
מדובר גם על אותם מערכות חשמליות בגוף האדם. אותה מערכת מבקשת גם היא לפעמים, להשתחרר מפסולת חשמלית או מחשמל סטטי ולהיות במתח מדייק.  לעיתים יש מתח גבוה מידי או נמוך מידי, או מתח לא אחיד. בדיוק כפי שיש במערכת החשמל  שיבושים באותם מכשירים עקב כך, גם גוף האדם מבקש את אותו מקום של איזון.
היום בעידן של התכוונות, מספיקה השאלה, מספיקה הבדיקה, מספיקה ההתכווננות.

אלמנטים חדשים אלה, שמדברים אנו עליהם, הופכים להיות חלק מאותו מכלול שלם. על כן התבקשתם לדמות את עצמכם כגזע. כמקום ראשוני חלק לחלוטין, מכיוון שבמידה והייתם מסתכלים על אותו מראה מוכר, הייתם ממקמים את אותם ענפים באותו מקום אשר הפך להיות בעבורכם מקום מתבקש, מקום אשר יצר את ההרגל של איך נראים הדברים ומבקשים אנחנו מכם ההיפך – לראות היום את הדברים ללא מגבלה.

יש ומתבקשים אתם להוסיף את ההתחברות להתכוונות. למקום, אשר לוקח את כל מצב המטפל, למקום שמתחבר ומתכוונן הוא. יש וצרו מספר אפשרויות, יש ואפשרו לכל מטפל להתחבר בדרכו, למצב בסיסי, של כינוס לטיפול, שיהווה מעבר מן החול אל הקודש, ומן הקודש אל החול. מבצע את אותו טקס של התכווננות וזימון.  לעיתים, בשלב הראשוני, צרו טקסט או טקס קטן, שיכול להיות המקום האישי של כל אחד. אך יש והביאו לתוך אותם מקומות, ללא מבוכה וללא תחושת בנאליות או שפיטה, ממש כל פעם מחדש, את אותן התחברויות בכל האלמנטים של הווייתכם, המבקשת את תפקיד המטפל, להיות מכווננת ומשתפת פעולה עם הבריאה כולה.

יש ואגלה לכם סוד, צרו בסיומו של כל טיפול – גם את התודה.

יש ועיתים עובדים אתם ממקום, אשר לוקח את עמוד השדרה כשדר. יש ואגלה לכם – גם כפות הרגליים יכולות להיות בעבורכם מקום, אשר יכול להוות בסיס.  בדיוק כשם שמתופפים אתם על עמוד השדרה, יש וגשו לטיפול בצד האחורי של הרגל, מתוך המקום המתחיל את אותו תיפוף על כפות הרגליים כמעט עד לברך. לעיתים, בטיפולים בהם עולה אלמנט האדמה, הצורך במקום המקרקע, בשורשים, באחיזה בעולם הפיזי ולעיתים בטיפולים המתייחסים לאיברים התחתונים, תמצאו שמשתמשים אתם בתיפוף על הרגליים.
יש ועיתים הביאו את הגוף למצב של נענוע. התייחסו אל מספר מקומות. מובן, שקיים המקום המוכר בטיפולים, אשר מתייחס אל עמוד השדרה ואשר מניח יד אחת מעל עצם הזנב ויד שנייה בגב העליון מול המקום אשר קרוי בלוטת התימוס. אך מדובר גם בהנחת שתי ידיכם על שתי הכתפיים ונענוע מהמקום הזה כלפי מטה. מתבקש הדבר להתפתח ממקום, אשר כל מטפל יהיה מסוגל להיות מתכוונן ולהיות מסוגל להבין תוך שניות, מה צריך הוא לעשות, מתוך המקום האינטואיטיבי. (ניתן לחבר זאת לחלק שדובר בו על הקצב – ד.מ.)  כאותו אדם, אשר מגלה מיומנות ומתבונן על אותה מכונית ויודע לזהות ולאבחן את החלק המתבקש לטיפול.

שאלות:

-בנושא השינה – האם יש צורך לכוון את הזמן המדייק וכיצד?

לעיתים הגוף יודע במדויק מה הזמן והשעה המדייקים. לעיתים יהיה מצב, אשר מעיר את אותו כוונון, כשם שיש שעון מעורר, שעליכם לבחור לכוון, על מנת לקום בשעה הנכונה. לעיתים יש את הצורך לבדוק שמכוון הוא מראש. לעיתים יש את הצורך לראות שעובד הוא ושיש את כל אותה הרמוניה באותו מכשיר, שייצר את אותה קביעה של זמנים ומדידה. לעיתים יש את המצב, אשר לא צריך לכתוב או להתכוונן באופן מיוחד, אלא רק ליצור את ההזמנה והבקשה. כך, שעל ידי אותה התכווננות, יכולים אתם לאפשר לגוף את המקום, אשר שולח לו את הפקודה.
אותו מוח, אשר יכול להפעיל את אותו מערך שלם של גוף בצורה מושלמת, יש וצרו באופן מלאכותי את אותה פקודה, על מנת שתתעורר כאותו קפיץ של שעון, אשר למדתם למתוח יום אחד מחדש, גם אם עמד הוא ועומד הוא כבר שנים ארוכות. בשלב הראשון הכל נכון. בשלב הבא יש את האפשרות להביא את זה בכוח ההתכווננות בלבד.

– באיזה אופן יש להעביר את הפקודה לגוף? דרך מפתח הלב? כמו TAT?

אותו מקום של תכנות, הינו בנקודה שמתחת מפתח הלב. אותה נקודה משמשת לשילוח של התכווננות כנקודה מחדירה ומתכנתת. המקום של ההלחמה, משלב את התפקוד באופן הרמוני ואת שיתוף הפעולה עם אותו פוטנציאל, למקום של אחדות עם הגוף באופן טבעי.

– ואז דרך הכוונה לשלוח את ההוראה להמשך הטיפול? לדייק בזמנים?

מדובר במקום של תקשורת ולכן השם הוא הלחמה. מדובר בשני דברים שונים. אותם מקומות וירטואליים יכולים להיות בזמן, שהופך להיות שונה מזמן השינה. ב-24 שעות יכולים אתם ליצור שיתוף פעולה עם כל הרבדים והמימדים, אך יש וצרו את זמן שינה האיכותי, לצורך ההפריה, למקום, שיחזיר לגוף את אותו תפקוד ראשוני, לאותה שלמות, אשר יש ושיבשתם עם השנים (גוף / נשמה ד.מ.).
בזמן השינה, יש להעיר את הגוף לתפקודו הראשוני. אותם שיתופי פעולה, הם מקומות עדינים ואינם קשורים לשינה בהכרח. בגוף יש את אותם מקומות, אשר ניוונתם מעצם אותו מצב של קצב בצורת חיים אנושית. יש והמקום אשר מבקשים אתם להעיר, שזור בתוכו באופן מולד.

– כלומר לפעמים יש צורך לשלוח את הגוף לשינה בשעה מוקדמת?

עיתים מתקבלת ההמלצה בברכה, למצבים, שיאפשרו לאותן איכויות מנוונות לאט לאט להתעורר מחדש.

– האם המטופל צריך להיות מודע לזה?

במצבים מסוימים, בהחלט הרעיון מבורך.

– זה קשור גם לתפקודי האיברים של האדם בכל שעה?

אלו הדברים החיצוניים, השטחיים, המוכרים לכם. מדובר על מערכת הרבה יותר עדינה ומתוחכמת. מקום של הרמוניה ושל שיתוף פעולה ושל זמן מדייק לכל איבר ואיבר, שייצר ריפוי ברובד אחד. מדברים אנחנו, על מקום של אי תפקוד הגוף, ברמות שעדיין אינכם מכירים, מכיוון שאותן מערכות מנוונות כבר שנים רבות, אך היום מתקיים מצב נכון בעבורכם לעורר את אותם מקומות. מדובר על תדר הפוטנציאל.

– ואז תדר הפוטנציאל יקבל את האינפורמציה להמשך התהליך?

במידה ותשאלו.
מדובר, לפעמים, במערכות, הפועלות בדיסהרמוניה. במצב, שאיננו נתפס ע"י המוח האנושי, בהגיון, במקום רגשי או במצב פסיכולוגי, אשר יכולים אתם להכיל. אלא בבחירה הנשמתית, החפה מכל אותם מימדים. זאת אומרת, כאשר נשמה בחרה התנסות מסוימת, עיתים בחרה היא אותה מתוך צרכים, שהמוח האנושי הארצי, קשה לו להבין ולקבל את אותה בחירה. על כן, המעשים בפועל יהיו סתירה ויהוו פער בין הבחירה למעשים, דבר שיגרום לשיבושים בבריאות ההרמונית.
כאשר המקום מכיל את הבחירה הראשונית, יכול הוא לשתף פעולה בין הבחירה למעשה. עיתים, להרים ידיים במקומות הקיצוניים ולהבין, שדבר מסוים סיים את תפקידו וזו היתה הבחירה ועיתים מייצר בחירה מחודשת. באותו מקום של קבלה, הכלה והטמעה, דרך תדר היצירה אל הבחירה המחודשת.

– האם אפשר לקבל משפט לכניסה להתכווננות עבור המטפלים?

יש והכוונה היא לעבור למצב של שיתוף פעולה עם רבדים, ומצבים יוצאי דופן, מתוך אותו מקום שאינו אנושי וטכני ביום יום. ("טכס" ד.מ.) כאשר משתפים אתם פעולה עם כל אותם אלמנטים אנרגטיים, אמורים אתם להתעדן ולהיות כמרחיבים את עצמכם כצינור, אשר יכול להכיל את אותן אנרגיות, ולהביא לשיתוף פעולה של בריאה במימדים מקבילים, עם ישויות או מטפלים, אשר יעבירו עבורכם בתקשורת,  את הטיפול אינטואיטיבי, כל אחד ברמתו הוא. לצורך אותו עניין, יש לייצר בקשה. יש לפתוח את הדלת ולייצר את המנגנון המשכלל והמסנן לזמן את הדבר המדייק בלבד. במקום בגבוה ובמואר, עליכם להיות מכווננים ומאוזנים ומדייקים, מתוקף היותכם במקום של בהירות ואמונה.
לצורך אותו מקום של בהירות, יש וצרו את הבקשה, להגדרת המהות, אותה רוצים אתם. מדומה הדבר למנתח, אשר לפני הניתוח, ייגש ויטהר את עצמו, על ידי חיטוי ולבישת החלוק והכפפות, על מנת שייהפך הוא להיות סטרילי. תהליך זה הופך להיות בעבורו טכס של כניסה והתכוננות, לפני שלקח את הכלי הראשון לידיו.

– האם אפשר לקבל משפט ספציפי?

בכוונה איננו נותנים את הנוסח, מכיוון, שהדבר הוא מאוד אישי. כשם שאותו אדם המכוון כינור, וכל כיוון יהיה שונה ממשנהו. למרות שמטרת כולם זהה – להגיע לסולם מדויק ולהרמוניה, שאין בה שום זיוף.

– האם זה קשור למערכת האמונות כפי שמתייחסים אליה ב"נועם הנוכחות"?

מדובר במעטפה. בחלקים הבסיסיים ביותר. מדברים אנחנו על המקום, אשר פורץ את אותה מעטפה ונכנס אל לב הדברים. מדובר בקצה הקרחון. מדובר במקום מדייק. יש ואותו מצב של מערכת אמונות, מייצר מציאות, יכול עם הרבה מאוד אינפורמציה, שתזמן תכנות מחדש, על ידי טיהור מערכת האמונות ויצירה מתחדשת, גם לצורך ריפוי. אך מדובר במקום בסיסי הרבה יותר, מכיוון שמערכת האמונות מתבססת בתוך גוף האדם, בהכרה ובתת ההכרה, ומתבססת באותו מקום של "מיינד". מדברים אנחנו על מקומות, שמעבר לגוף האדם ומגבלותיו. ללא גבולות ועל כן יש וגוף האדם הינו מכלול של גוף ונשמה ובאותו מצב של גוף פיזי, לעיתים, דווקא ה DNA הצופן את כל אותו מקום של הפוטנציאל הבלתי מוגבל, שאיננו מתקיים דווקא בתת ההכרה, במערכת האמונות ובמוח. יש לזכור, שמערכת האמונות הינה דבר נרכש, שהינה תוצאה של מנטאליות, של סביבה, של הרגלים, של השפעות ושל ניסיון. על כן מדובר בדבר חיצוני, בקליפה. מדברים אנחנו דווקא על כל מה שמעבר, אך יש ודבר קשור בדבר.

– האם הדרך שאני עובדת עם האיברים, לעזור לאדם למצוא את השיעור/את הדרך שלו, נכונה?

דווקא בדברים המוכרים לכם, בהקשר של גוף ונפש, בכל איבר יש הפוטנציאל הרגשי והאנרגטי, אשר בסופו של תהליך יהיה התוצאה גם בגוף הפיזי. עיתים, התוצאה היא השורה התחתונה של אותו תהליך. לעיתים השורש שעובדים אתם לעקור אותו, יכול להיות המסר. על כן, קחו את התוצאה מתוך אותו איבר עם כל הסימפטומים, אל המקום, שיצור אבחנה לגבי הסיבה.
כאשר יודעים את הסיבה, ניתן לתכנת מחדש את אותה מערכת, שיצרה את נסיבות התהליך. על כן, האיברים מהווים עבורכם מקור לאינפורמציה מלאה, שעל ידי תשאול נכון, ייתן אפשרויות ואופציות נוספות להבנה וריפוי. יש ביכולתכם לפתח ולהרחיב נושא זה, על ידי הסקרנות והשאלות המתבקשות.

-אני רואה בטיפולים הרגשיים שלי שהאיבר הראשון שאני מקבלת הוא בעצם התובנה/שיעור, שאר האיברים הם התומכים, הם ה"איך" להביא את האדם לתוצאה.

יש וגוף האדם מייצר טריגר, המייצר לעיתים שיבוש, מתוקף המצב שאותו אדם, איננו קורא ואיננו מתייחס אל שמתבקש מאותו שעור ועל כן יש את הצורך, לעיתים, גם בשיבוש כתזכורת ולעיתים התזכורת משתלטת על השיעור והופכת להיות תוצאה. אין זה משנה עדיין את אותה הגדרה ואותו מצב ראשוני אשר לא בא להתריע על מקום של עונש, אלא על אי למידה. אותו מצב של שיעור יכול להיות בעבורכם המקור לשאלות: מה נמצא בלמידה, מהו הטריגר, מה מבקש הוא להביא על מנת שנבין?  לדוגמא, אותו אדם, המייצר נטישה. הרי ידוע הוא, שצריך ליצור מספר אלמנטים. האלמנט הראשון הינו מקום של שייכות. האלמנט השני הינו מקום של ערך. האלמנט השלישי הינו מקום של זהות. מתוך המקום, אשר הופך להיות שייכות, זהות וערך. יש את אותו מצב, אשר יש והשיעור אשר ניתן לו, הינו שעור, שאם לא יתייחס לאותו מקום ולא יביא את עצמו למקום של התעלות, יהיה מצב אשר ייפגע באיברים מסוימים. איזה איבר יתייחס וייפגע ראשון מערך? איזה איבר יפגע ראשון ממקום של נטישה? ואיזה איבר יתייחס ממקום, שאיננו עדיין מייצר את הזהות? (ממקום של ערך גבוה – ד.מ.). וידוע לכם הכול. ועל כן, הדבר הזה הופך להיות בעבורכם שפה, אשר יש בה הגיון רב וגלוי. יש יותר גלוי מאשר נסתר, כאשר מתבוננים נכון על אותו מקום, אשר הופך להיות כמעט שקוף, בהגיון ובחכמה שלו בגוף האדם.
מדובר על בחירה נשמתית. כאשר מתייחסים אתם אל הבחירה הנשמתית, יש ושאלו אם המצב נמצא בשיתוף פעולה עם אותה בחירה נשמתית, גם אם איננה בהירה, וגם אם התוצאה סותרת את הבחירה.
הובהרה לכם חשיבות ההתאמה בין הבחירה למעשה בשיחות קודמות. הדבר נכון גם אם השיעור והלמידה של אותו צורך נשמתי סותרים את ההיגיון האנושי.
מדובר באלמנטים, אשר יכולים אתם להרחיב כתשאול באצבע האנרגטית.

– לשאול אם התהליך שהאדם עובר תואם את הבחירה הנשמתית והאם נכון להתערב ולשנות משהו? – אלה השאלות?

תמיד ניתן לשנות… אך יש לוודא שזה לטובתו העליונה של המטופל.
יש ואדמה לכם דבר, שייתן לכם את האפשרות להזדהות כמטפלים. רופאים נשבעים את שבועת הרופאים. ואותו אדם שנמצא מולו וזה זמן של סיום וזה זמן, אשר מבקש הוא ללכת לדרכו והנשמה עיתים כבר נפרדה מהגוף, למרות שעדיין הינו מתפקד בגוף הפיזי והחי. אותם רופאים, עד הרגע האחרון ינסו לעשות, כביכול, ככל שיש בידם, על מנת להציל ולשמר את אותו אדם בחיים. עיתים טעות היא…

– עיתים המחלה לא יכולה לקבל את מקום הריפוי עקב הפער בזמן והבחירה. במידה ואנחנו מקבלים שיש פער, האם נכון להתערב?

במידה והבחירה נעשתה כבחירה נשמתית והפער קיים, בכל המקרים יש המלצה לצמצם אותו. מדובר במקום של זיהוי לצורך המקום המדייק. הרי כאשר מזהים פער, כאשר מזהים דיסהרמוניה, מתבקשים להביא אותו למקום של התאמה.
כאשר אין בחירה, אין את ההמלצה, לעיתים, להתערב במקום ולכן הזמן איננו מדייק. כאשר ישנה בחירה, כמה שיותר מהר תתבצע התאמה בין הבחירה למעשה, יותר תצליחו להביא את האדם למקום של ריפוי והרמוניה. מבורך המקום של הזיהוי במקום שכזה, כמעט הכרחי. (זיהוי מאפשר קבלה, קבלה מאפשרת יצירה חדשה).

– בנושא של ההרחבה בכל האצבעות, האם אפשר ונכון לקבל את הטיפול הרגיל ואז,  
כמטפל, לבדוק את מה שמתקבל בזמן הטיפול בכל המימדים והאצבעות, או להקפיד לעשות
זאת קודם כל בתשאול הראשון?

יש וכל אדם יכול להביא את עצמו למקום של מיומנות, כיצד בדרכו להתייחס לכל אותם רבדים. מדובר הוא עדיין מעבר למקום של הכללה (רבדים, מימדים, אצבעות), אלא ממש לייצר הגדרה, מתייחסת.
הרי מדובר בהתכווננות. האצבע הראשונה, השנייה של הראשונה, האצבע השלישית של האצבע הראשונה והאצבע הרביעית של האצבע הראשונה. המקום הנשמתי של האצבע הראשונה, המקום האנרגטי של האצבע הראשונה, מקור הפוטנציאל של האצבע הראשונה, על מנת להביא את השלם, וכן הלאה וכן הלאה…
כאשר תמצאי את  הדרך להתייחס, כל מטפל בדרכו. כאשר מתייחסת את לפתק, יש משמעות לאנרגיה הכתובה. כאשר את כמטפלת מעבירה אנרגיה כצינור, צודקת את בבואך מהמקום המתכוונן. כאשר מתכנתת את את גוף האדם, תוכלי לשאול, מדוע עלי לכתוב את אותו פתק? הלא די בהתכווננות? כאשר משתפת את פעולה עם האנרגיה הכתובה, הרי ההתכווננות יכולה להיות לעזר בקבלת הכוונה גבוהה כבסיס (סיבה), האנרגיה הכתובה כמעשה והריפוי כתוצאה. בשלב הראשוני יש המלצה לכתוב. בשלב השני יש לכם האפשרות למצוא, כל אחד בדרכו, את אותו שכלול של המקום הבסיסי. אך דבר, אשר הופכים אנו ומשכללים, מייצרים אנו כשינוי, אולם יש המלצה לשכלל על בסיס מוצק וידוע. אם מבקשים אתם לייצר תוצאה מדייקת, עמוקה ומהירה יותר מול גוף האדם, יש ליצור תקשורת מדייקת עם אותו אדם. לעיתים, המודעות שלכם איננה הולכת, בקנה מידה, באופן מדייק מול המודעות והמוכנות של האדם שמולכם. על כן, אנרגיה כתובה היא תקשורת שיכולה להיות תקשור שלכם, המטפלים, אל הגוף, ויש ומעבירים אתם כצינור- ממקום המאפשר תדר טהור ללא ספק, פירושים או שפיטה – את הטיפול המדייק.

-לגבי התיפוף בכף הרגל, לחבר לשורשים. האם לעשות זאת בשכיבה על הבטן?

כן.

-האם בזמן המנוחה?

המנוחה הינה חלק אינטגראלי מהטיפול עצמו. יש ודובר היום על אותן תובנות, כאשר מתייחסים אנחנו לאותו מקום של שינה.

– לגבי חמש הנקודות, גם מתחת למפתח הלב וגם הנקודות המקבילות בגב.

מדובר על שתי נקודות, אשר הופכות להיות נקודות אורך ושלוש נקודות רוחב בגב.

– צריך לגעת בהם בזמן הטיפול? לפני? אחרי? איך להתייחס אליהן?

יותר בלחיצות או בהנחת כף היד בזמן ההתכווננות.

– בנושא קצב התיפוף שדובר בפעם שעברה, אפשר לקבל הבהרה?

מדובר בשיתוף פעולה עם אותו מקום הרמוני, של הקצב של כל אדם ואדם. כשדיברנו על אותו מקום של נוזלים, דיברנו על אותו קצב, אך מדובר במקומות מתקדמים מעט יותר.

– האם הסדנה כפי שאני בונה אותה נכונה?

בהחלט ילד יקר. צור את מימד האמונה מתוך מקום אשר יודע, שמה שעושה אתה נכון. הבא את עצמך למקום שמייצר היום, פעם ראשונה בחייך, את אותו מקום של עצמאות מתוך השלם. ללא תלות, ללא היסוס וללא יהירות, אלא רק מתוך מקום, שמאפשר לעצמך להוציא את מה שבחרת לעשות בצורה הטובה ביותר. יש ילד יקר, כבר צריך להבין אתה שהאישורים והקבלות אשר יצרת במו ידיך, הופכים להיות היום לא דבר שתולים על קיר, אלא דבר אשר שזור היום בשורש נשמתך ושייך הוא לך.

לוגו מכללת אייפק פלוס

המכללה הרשמית ללימודי אייפק

שיטת אייפק היא דרך חיים.

לעיתים מאתגרת אך ככל שתתקדמו בה, תרגישו את המיומנויות שמתפתחות ואת החיבור החדש שאתם מייצרים עם עצמכם. חיבור שיאפשר לכם להתנהל בעולם הכאוטי (לעיתים) הזה עם סדר ושיטה. מובילים את חייכם למקומות שרציתם ולא נעים ונדים על גלי המציאות האקראית.

מתעניינים בלימודים?

ההרשמה לקורס הסמכת מטפלי אייפק פבואר 2023 החלה. למהירי החלטה – הנחה לנרשמים עד סוף השנה.

מתעניינים בלימודי הכשרה? השאירו פרטים ונחזור אליכם במהרה

קורסים במכללת אייפק

מאמרים אחרונים

פתח שיחה
1
צריך עזרה?
מכללת אייפק פלוס
שלום ????
איך אנחנו יכולים לעזור לך? ????